Vraag & Antwoord

Voor als u professionele hulp zoekt of ontvangt voor u zelf, of voor uw partner/kind/gezin.

Het inroepen van professionele hulp is voor vrijwel iedereen een enorme stap. Hier volgt een aantal vaak gestelde vragen en antwoorden die hierbij helpend kunnen zijn. Op de volgende pagina vindt u een aantal tips om u te ondersteunen bij het hulpverleningsproces.

Klik op de vraag voor het antwoord.

Waarom is goede samenwerking met hulpverleners zo belangrijk?
Goede samenwerking helpt om belangrijke informatie uit te wisselen en bevordert een evenwichtige inbreng van alle betrokkenen. Goede samenwerking helpt om:

–  goed onderzoek te doen (wat is er aan de hand?)
–  passend advies te krijgen (wat zou kunnen helpen?)
–  tot goede beslissingen te komen (waar kiezen we voor?)
–  effectief te behandelen (hoe pakken we de problemen samen goed aan?)

Wat is het effect van goede samenwerking tussen hulpvragers en hulpverleners?
Uit onderzoek en uit de dagelijkse praktijk blijkt dat goede samenwerking minder onzekerheid, meer tevredenheid bij alle betrokkenen en betere resultaten oplevert. Hoe beter de samenwerking hoe groter de kans is dat de aangeboden hulp bij uw situatie past en datgene oplevert waar u naar op zoek bent.
Hoe bereiken we goede samenwerking?
Voor goede samenwerking is afstemming nodig. Hoe meer afstemming des te groter de kans dat overeenstemming wordt bereikt over onderwerpen waarover verschillend kan worden gedacht. Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

–  de noodzaak voor hulp
–  de behoefte aan hulp
–  wat er aan de hand is
–  de verwachte vorm van hulp
–  het verwachte resultaat van hulp
–  welke hulp mogelijk is
–  hoe de meest passende keuze kan worden gemaakt
–  wie waar verantwoordelijk voor is

Hoe meer afstemming tot stand komt, des te groter de kans op een succesvolle behandeling.

Wat is allereerst nodig voor een goed gesprek?
Voor een goed gesprek is het belangrijk dat u uw hulpverlener begrijpt en dat deze op zijn/haar beurt snapt wat u bedoelt. De meeste hulpverleners gebruiken tegenwoordig begrijpelijke woorden in plaats van vaktaal. Als voor u iets niet duidelijk is, kunt u dat het best meteen laten weten.
Wat is nog meer nodig voor een goed gesprek?
Praten over persoonlijke onderwerpen is meestal niet zo gemakkelijk. Gevoelens als angst, schuld, schaamte, hopeloosheid en gemis aan vertrouwen kunnen dit bemoeilijken. Uw hulpverlener zal met deze veelvoorkomende gevoelens rekening houden. Het besef dat dit heel normaal is, kan al helpen en als u zelf iets over uw emoties kwijt kunt, lucht dit vaak al enigszins op.
Wat kunt u zelf doen om een goede samenwerking te bereiken?
Uw hulpverlener zal zich inzetten voor goede afstemming en samenwerking met u. U kunt hieraan zelf ook een goede bijdrage leveren. Veel mensen vinden het prettig voor het eerste contact met de hulpverlening van tevoren over de komende gesprekken na te denken en hier met anderen (dat kunnen uw naasten of bijvoorbeeld huisarts zijn) te spreken. Hetzelfde geldt voor het nabespreken van hulpverleningsgesprekken met anderen.
U vindt deze informatie op de Dialoogmodel-site. Wat is het Dialoogmodel en wat heb ik als hulpvrager aan het Dialoogmodel?
Het is mogelijk dat uw hulpverlener gebruik maakt van het Dialoogmodel. Het Dialoogmodel is een methode om tot goede samenwerking en afstemming te komen in de zorg. Voor u betekent dit dat uw hulpverlener met u (en uw naasten) gesprekken in dialoogvorm zal voeren en dat de hulpverlener op bepaalde momenten een tekening gebruikt om een goed overzicht en inzicht te krijgen van wat er in uw situatie speelt en mogelijk is te veranderen. Het gebruik van het Dialoogmodel houdt in:

–  een goede uitleg, in gewone taal en voldoende ruimte voor uw eigen verhaal
–  een respectvolle benadering waarbij oog en oor is voor uw persoonlijke omstandigheden, opvattingen, behoeften en vragen
–  waardering voor de behandelingskeuze die u uiteindelijk maakt.

Kortgezegd: het Dialoogmodel is een methode die een goed overleg en goede samenwerking met uw hulpverlener gemakkelijker maakt!