Over ons

Dialogo

Jac Maurer

Jac (rechts op de foto) is klinisch psycholoog en psychotherapeut en als zodanig geregistreerd als systeemtherapeut. Na eerst in de volwassenpsychiatrie werkzaam te zijn geweest, is hij van 1990 tot eind 2015 verbonden geweest aan instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, eerst bij Mondriaan in Heerlen en vervolgens bij Zuyderland GGz Sittard-Geleen. Daar vervulde hij tevens de taak van P-opleider voor de postmasteropleidingen gedragswetenschappen. Hij was tevens als supervisor en gastdocent verbonden aan deze opleidingen. Hij publiceert regelmatig, onder meer over psychomotorische gezinstherapie en uiteraard over het Dialoogmodel, verzorgt scholingtrajecten Dialoogmodel en geeft lezingen en workshops in samenwerking met George. Hij was redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Zowel in zijn werk als in zijn publicaties is Jac vooral gericht op het zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvrager en hoe daarbij de directe omgeving actief te betrekken.

George Westermann

George (links op de foto) is sinds 1993 als kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut werkzaam. Hij is verbonden aan Zuyderland GGz Sittard-Geleen (voorheen bij Mondriaan Heerlen en het ErasmusMC-Sophia Rotterdam). Hij is tevens geneesheer-directeur. Hij is verbonden aan het landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en het Platform Gedeelde Besluitvorming. Hij publiceert met enige regelmaat en heeft promotieonderzoek naar advisering in de jeugd-ggz verricht. Hierbij is onder meer het Dialoogmodel empirisch getoetst en waardevol gebleken. Samen met Jac verzorgt hij scholingtrajecten Dialoogmodel en geeft hij lezingen en workshops. Als psychiater stelt George de samenwerking met hulpvragers centraal. Hij streeft hierbij naar het aanwakkeren en versterken van eigen krachten, kwaliteiten en zelfredzaamheid (ofwel eigen regelmogelijkheden). Eigen voorkeuren, behoeften en waarden van hulpvragers zijn voor hem doorslaggevend bij gedeelde besluitvorming.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de mogelijkheden rondom het Dialoogmodel, kunt u met ons in contact komen door te mailen naar info@dialoogmodel.nl