INTRODUCTIEDAG DIALOOGMODEL

Kracht van verhalen, beeld en dialoog
Merk je dat hulpvragers moeilijk tot een gedeeld verhaal komen, zowel onderling als met jou? Heb je moeite om ‘iedereen binnen boord te houden’ vanwege tegenstellingen in opvattingen en verwachtingen? Het Dialoogmodel kan dan een handig hulpmiddel voor je zijn.

Introductiedag Dialoogmodel – te volgen in Bunde (bij Maastricht) en in Breda
In deze introductiedag ervaar je hoe een plaatje helpt bij het dialogisch creëren van een gedeeld verhaal over wat speelt, wat hindert en helpt, en waarin verandering wordt gewenst. Het plaatje geeft overzicht en inzicht. Duidelijk wordt wie, waarmee en hoe zich in kan zetten om weer tot een leefbaar en waardevol evenwicht te komen.
Het hier en nu staat centraal. Waar loopt iedereen – kind, jeugdige, ouders, partners, gezin, school, werk en andere directbetrokkenen – tegen aan? Wat krijgen ze nog wel geregeld? In welke dilemma’s zit iedereen gevangen? Wat zijn hun pijn en ‘worstelingen’? Hoe ziet ieder zichzelf en de ander: als hulpvrager, als probleemdrager en/of als mede-oplosser? Hoe hanteer ik als hulpverlener deze vragen?

Leerpunten scholing
Je oefent met het hulpvragend systeem stap voor stap het samen opbouwen van een overzichtelijke tekening die de persoonlijke en professionele visies en verhalen verbindt en zo betekenis geeft.
Je doet ervaring op met het ontstaan (of co-creëren) van een voldoende gedeeld verhaal over wie wat en hoe mag en kan ‘regelen’ om weer voldoende verder te kunnen.
Je ervaart de speelruimte en kracht die uitgaat van ‘therapeutisch mee-regelen’ gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen van betrokkenen.
Je bemerkt hoe de focus op natuurlijke wijze verschuift van probleem- naar oplossingsgericht, waarbij het samen een beeld vormen, samen beslissen en samen behandelen elkaar cyclisch opvolgen tot het voor betrokkenen voldoende goed is geregeld.

Doelgroep
Hulpverleners in de GGZ en de jeugdzorg, die als taak hebben om met hulpvragers te zoeken naar een gedeeld verhaal over wat speelt, en vervolgens wie, wat en hoe aanpakt.

Opzet scholing
Na een korte theoretische inleiding wordt praktisch geoefend in hoe hinderend taalgebruik (van de hulpvrager en van jezelf) om te zetten in helpend taalgebruik, hoe tot een gedeeld verhaal te komen, hoe dit aan de hand van een tekening te visualiseren, hoe afspraken over het vervolg te maken. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van door deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Een opvolgend scholingstraject behoort tot de mogelijkheden, met een meer superviserend accent.

Scholing in Bunde (bij Maastricht)
Opleidingslocatie: School voor systemische opleidingen Schoolpad 7 Bunde
Datum: vrijdag 7 oktober 2022
Scholingstijd: 9.30-16.30 uur
Docenten: Marjolijn Span, klinisch psycholoog, senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner en ruime ervaring als docent
George Westermann, ruime werkervaring als kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut en opleider
Aanmelding: stuur een mail aan info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl Na aanmelding krijg je verdere praktische informatie om de aanmelding definitief te maken.

Scholing in Breda
Opleidingslocatie: Euthopia - centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie Zandberglaan 54 Bis Breda
Datum: woensdag 12 oktober 2022
Scholingstijd: 10.30-17.30 uur
Docenten: Marco Visser, systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut, opleider Euthopia
Jac Maurer, ruime werkervaring als klinisch psycholoog/psychotherapeut en opleider in de GGZ
Aanmelding: stuur een mail aan patricia@euthopia.nl Na aanmelding krijg je verdere praktische informatie om de aanmelding definitief te maken.

Kosten
De kosten voor deze introductiedag zijn 225 euro. Maximaal aantal deelnemers is 18. Wij zorgen voor een lekkere broodjes-lunch en drankjes.

Aanbevolen literatuur
Jac Maurer en George Westermann (2018). Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Houten: BSL.
www.dialoogmodel.nl

Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ

Overleg over scholing op eigen locatie blijft eveneens mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via: info@dialoogmodel.nl