SCHOLING DIALOOGMODEL OP MAAT

Kracht van verhalen, beeld en dialoog

Zou het Dialoogmodel iets voor mij zijn?
Als je werkt in de GGz, jeugdhulpverlening, speciaal onderwijs of maatschappelijke dienstverlening kan het Dialoogmodel je helpen om effectiever en fijner hulp te bieden.
Het helpt je beter en gelijkwaardiger samen te werken met zij die hulp kunnen gebruiken.

Hoe werkt het Dialoogmodel?
Op deze site kun je hierover een en ander lezen en ook een aantal YouTube filmpjes bekijken. Hiermee krijg je een eerste indruk. Het Dialoogmodel is primair een samenwerking en afstemming bevorderende methodiek. Het is vanuit de praktijk ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd. Het wordt al meer dan 20 jaar bij diverse instellingen in Nederland en België met veel professioneel plezier toegepast.

Hoe ziet de scholing eruit?
We hebben in de loop der jaren vele collega’s mogen scholen. De scholing passen we op maat aan. Het hangt af van de behoeften en de vraagstukken waarmee jij en/of je team worstelen. De ene keer is de Dialoogmodelmethode nog onbekend, een andere keer is juist verdieping gewenst of wat opfrissing. We scholen groepen variërend van 6 tot 18 deelnemers, individuele aanmelding is ook mogelijk.

Werkvormen
We bieden naast enige theorie (met ons Praktijkboek als basis) vooral de mogelijkheid om met eigen casuïstiek te oefenen en we gaan samen aan de slag met werkervaringen, die als hinderend worden ervaren. Hoe kun je daar gezamenlijk een draai aan geven zodat de helpende kanten weer in bereik komen? We oefenen met het omzetten van vakjargon naar begrijpelijke, toegankelijke taal en je zal de kracht van verhalen en visualisatie kunnen ervaren.

Hoe lang duurt een scholing?
We maken hierover specifieke afspraken, afhankelijk van je wensen en behoeften. Je kunt kiezen voor een enkele introductiedag, een volledige basisscholing van 3 dagen tot specifiek samengestelde trajecten.

Online supervisie
Als je al vertrouwd bent met het Dialoogmodel, is online supervisie ook mogelijk.

Interesse?
Wil je vrijblijvend meer informatie en overleg over scholing of supervisie mail ons dan via: info@dialoogmodel.nl. Afhankelijk van je wensen, het aantal uur scholing/supervisie en het aantal deelnemers kunnen we dan ook de kosten berekenen. Ter indicatie: het basistarief voor 6 uur scholing bedraagt 225 euro per persoon.

Aanvraag accreditatie bij SKJ is lopende