Scholing

SCHOLING SAMEN BESLISSEN (GEDEELDE BESLUITVORMING) MET HET DIALOOGMODEL NAJAAR 2021 DATA BEKEND – WELKOM BIJ DEZE DRIEDAAGSE SCHOLING!

Door de corona-maatregelen is de scholing Samen Beslissen met het Dialoogmodel in 2020 niet door kunnen gaan. We hebben besloten om deze weer op te starten in het najaar van 2021 in het vertrouwen dat dan weer veilig kan worden gewerkt. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we de scholing in zowel Bunde (bij Maastricht) als in Breda kunnen aanbieden. De scholing kan ook op eigen locatie in company plaatsvinden.

Samen Beslissen met het Dialoogmodel

het toepassen van de principes van Samen Beslissen ervaar je grotere wederzijdse betrokkenheid, werken hulpvragers hoopvoller en met meer vertrouwen aan hun doelen en vind je als hulpverlener meer voldoening en plezier in je werk. Ben je op zoek naar verdieping van je kennis over Samen Beslissen en wil je je vaardigheden verder vergroten, schrijf je dan in voor deze driedaagse scholing.

Tijdens deze scholing sla je met de docenten een brug tussen het werken volgens de gebruikelijke procedures van diagnose-indicatie-behandeling, en het werken vanuit de principes van Samen Begrijpen-Samen Beslissen-Samen Regelen.

Naast het dialogische en interactieve karakter staat eveneens het gebruik van een overzichtsplaatje centraal, met aandacht voor helpende en hinderende aspecten, met zicht op de wisselwerking tussen individu en omgeving.

Je hebt aan het einde van de scholing voldoende handvatten om deze werkvorm te integreren binnen je werk. Je bent na deze scholing in staat om:

  • met hulpvragers en naasten een gedeeld verhaal te ontwikkelen over wat speelt, wat aan te pakken en hoe door wie op te pakken.
  • dit overzichtelijk en inzichtelijk te visualiseren en vast te leggen in een doelgericht persoonlijk behandelplan in taal van de hulpvragers.

Doelgroep

Deze scholing is bedoeld voor behandelaren in alle sectoren van de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. De scholing is het meest effectief als ze wordt gevolgd met collega’s uit hetzelfde team. Echt Samen Beslissen vraagt om als team te werken vanuit een gedeeld theoretisch denkkader. Dat resulteert in een gedeelde, elkaar aanvullende, praktische aanpak en actieve inbreng van hulpvragers.

Opzet scholing

De scholing vindt gedurende drie dagen plaats. De eerste twee dagen in twee opeenvolgende weken en de derde dag een ruimere periode later, zodat op de eigen werkplek geoefend kan worden. De opgedane ervaringen komen de derde dag ruimschoots aan bod. Tijdens de eerste dag ligt het accent op leren inventariseren van wat speelt in helpende en hinderende termen. Tijdens de tweede dag leer je wat helpt bij het bereiken van overeenstemming over een gedeeld verhaal. Het centrale leerdoel tijdens de derde dag betreft het tot overeenstemming komen over wie wat wanneer gaat oppakken en dit te vertalen naar een handzaam behandelplan.

Scholing in Breda

Opleidingslocatie: Euthopia - centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie Zandberglaan 54 Bis Breda

Data: woensdagen 6 en 13 oktober en 10 november 2021

Scholingstijd: 10.30-17.30 uur

Docenten: Jac Maurer en Marco Visser

Voor meer informatie en aanmelding: info@euthopia.nl

Scholing in Bunde (bij Maastricht)

Opleidingslocatie: School voor systemische opleidingen Schoolpad 7 in Bunde

Data: woensdagen 3 en 10 november 2021 en 12 januari 2022

Scholingstijd: 9.30-16.30 uur

Docenten: Marjolijn Span en George Westermann

Voor meer informatie en aanmelding: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl

Scholing op eigen locatie (in company)

Neem voor overleg over scholing op eigen locatie contact met ons op via: info@dialoogmodel.nl

Prijs

De kosten voor deze drie daagse scholing zijn 675 euro per deelnemer, inclusief het ‘Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Kracht van verhalen, beeld en dialoog’, drankjes en lunch.

Studiebelasting (vereist voor de accreditatie)

3 x 6 uur contacturen en 160 pagina’s literatuur.

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO.