Het Dialoogmodel gebruiken

Het Dialoogmodel is in het overleg met verwijzers en hulpvragers goed te gebruiken met name als meervoudige, complexe gezondheidsproblematiek speelt op biologisch/lichamelijk, psychologisch en sociaal niveau.

Het Dialoogmodel is ook inzetbaar bij het overleg tussen hulpverleners binnen en buiten de instelling en in de samenwerking met andere betrokken sectoren, bijvoorbeeld het onderwijs, werkgelegenheid- of juridische instanties. De inbreng van alle betrokkenen kan worden gevisualiseerd met hulp van het Dialoogmodelkader. Dit geeft een totaaloverzicht van welke vraagstukken spelen en hoe deze in samenhang met elkaar zijn aan te pakken.

Multidisciplinair afstemmen en overleggen aan de hand van het Dialoogmodel heeft vooral zijn waarde bij het bespreken van ambivalenties, bij het wegen van een veelheid aan mogelijke invloeden, diagnostiek- en behandelingsmogelijkheden, bij het ordenen en kaderen van gegevens vanuit verschillende informatiebronnen, bij het zoeken naar een gelijkwaardige inbreng en een gezamenlijke taal en daar waar men ‘shared decision-making’,’ informed consent’, ‘zelfmanagement’ en ‘empowerment’ krachtig wil inzetten.

In dialoog ontstaat:

  • een gezamenlijke kijk op wat helpt en wat hindert (mogelijkheden en problemen)
  • een gemeenschappelijk plan van aanpak.

Afspraken en doelstellingen worden overzichtelijk vervat in een gevisualiseerd, geconcretiseerd plan dat periodieke evaluatie vergemakkelijkt.

In de ggz - Adviesgesprek in Dialoog

Voor de geestelijke gezondheidszorg is het gebruik van het Dialoogmodel voor het gehele zorgproces uitgewerkt in een handleiding met diverse formats. Een aantal daarvan is hier te downloaden.

Voor de adviseringsfase in de jeugd-ggz is een gestructureerde interventie Adviesgesprek in Dialoog ontwikkeld en wetenschappelijk (RCT) onderzocht (Westermann 2010; Westermann e.a. 2013). Meer informatie is tevens te lezen op de website van het kenniscentrum. Dit onderzoek is in de jeugd-ggz gerepliceerd bij adolescenten en hun gezinnen.

Algemene gezondheidszorg

In de huisartsengeneeskunde en overige algemene gezondheidszorg (denk aan chronische ziekten, medische vraagstukken waarbij diverse behandelingen mogelijk zijn en bij de besluitvorming niet alleen de lichamelijke, maar juist ook de psychologische en sociale aspecten in belangrijke mate er toe doen) kunnen hulpvragers en hulpverleners eveneens profiteren van de basisprincipes van de Dialoogmodelmethode. De bestaande formats zijn voor toepassing in deze werkvelden aangepast. Scholing in de Dialoogmodelmethode wordt op de betrokken disciplines en werkvelden toegespitst aangeboden.

Ook heeft pilot onderzoek naar de waarde van het Dialoogmodel in geval van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de huisartsenpraktijk plaats gevonden.