Referenties

Publicaties

Maurer Jac & Westermann George (2007). Beter communiceren in de hulpverlening. Het dialoogmodel als leidraad. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.

Westermann GMA & Verheij F (2009). Het adviesgesprek in de Nederlandse jeugd geestelijke gezondheidszorg: een inventarisatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 333-338.

Westermann George & Maurer Jac (2010). Bewezen effectieve therapie: en toch werkt het vaak niet! Tijd voor dialoog en visualisatie. Kind en Adolescent Praktijk, 9, 100-106.

Westermann, G.M.A. (2010). Ouders adviseren in de jeugd-ggz. Het ontwerp van een gestructureerd adviesgesprek. Thesis. Maastricht: Datawyse/Universitaire Pers.
Lees hier

Westermann, G.M.A., Verheij, F., Winkens, Bj., Verhulst, F.C. & Van Oort, F.V.A. ((2012). Structured shared decision-making using dialogue and visualization: A randomized controlled trial. Patient Educ Couns, 90, 74-81.  (online)
Lees hier

J. Maurer & G. Westermann (2013). Reactie op ‘Adviseren in de kinder- en jeugdpsychiatrie’ door Jan Meerdinkveldboom. Systeemtherapie, 25, 102-105.

Jac Maurer & George Westermann (2013). Aandacht voor de adviesfase en samenwerkingsrelatie. Kind & Adolescent Praktijk, 12,142-143.

Verheij, F., Westermann, G.M.A. & Maurer, J. (2014) Adviseren over en plannen van jeugdhulp. Amsterdam, Uitgeverij SWP

Westermann GMA en Maurer JMG. (2015) Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57,352-360.  Download PDF

Westermann, George & Maurer, Jac (2016). Het Dialoogmodel. Het co-creëren van een gedeeld verhaal. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 370-383.

Maurer, Jac en Westermann, George (2017). De positie van de hulpverlener. In: M. Bak, P.  Domen, J. van Os: Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Terug naar de essentie. P.27-34; Leusden, Diagnosis Uitgevers.

Westermann G.M.A. (2017). Ingezonden reactie op: Alles wat u moet weten over gedeelde besluitvorming. Medisch Contact, 11 mei.

J.M.G. Maurer & G.M.A. Westermann (2018). Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Kracht van verhalen, beeld en dialoog. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.

Westermann, George (2020). Opinie: Echt samen beslissen. De Psychiater, 27, nr. 2, 13.

de Jong, Rob, Boorsma, Marga, Ferdinand, Robert, Maurer, Jac & Westermann, George (2020). ‘Samen Beslissen’ moet, juist ook met Adolescenten. Kind & Adolescent Praktijk, 19, 14-20.

Westermann, George (2020). Samen Beslissen, van wet naar praktijk. Journaal Ggz en recht, 16, 29-37. Download PDF JGGZR-03-2020-Westermann

Recensies

Eenhoorn A. (2007). Gezien en gelezen – Beter communiceren in de hulpverlening. Het Dialoogmodel als leidraad. Kind en Adolescent Praktijk, 6, 184-185.

Van der Most, G. (2011). Ouders adviseren in de jeugd-ggz. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66, 262-264.

Vliegen, N. (2012). In dialoog met ouders en kinderen. Een gestructureerd adviesgesprek ontworpen en getoetst. Systeemtherapie, 24,1, 27-34.

Metz, M.(2019). Recensie: Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr. 2, 66-67.

In 2011 was het Dialoogmodel met stip genomineerd voor de CZ-zorgprijs.

Een poster award is toegekend voor de posterpresentatie: ‘The Dialogue Model: integrating body and mind issues and bridging medical and patient’s perspectives by means of a shared visualized dialogue’ tijdens de 29ste European Conference on Psychosomatic Research (ECPR)/15e Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) Aarhus, Denemarken, 2012.