Proefschrift

thesisWestermann
Dit proefschrift beschrijft het ontwerp en onderzoek van een gestructureerde wijze van adviseren in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz). Deze methode, het zogenaamde Adviesgesprek in Dialoog (AiD), is gerandomiseerd gecontroleerd onderzocht ten opzichte van de gebruikelijke manier waarop adviesgesprekken plaatsvinden.

Deze adviseringsmethode structureert de voorbereiding, de uitvoering en verslaglegging van het adviesgesprek. De methode kent een vaststaand stramien en wordt gekenmerkt door de toepassing van dialoog als communicatiestijl en visualisatie volgens het Dialoogmodel.

De uitkomsten van dit onderzoek pleiten voor invoering van de methode als standaard voor de jeugd-ggz. Ondanks het feit dat het gebruik van het AiD nog niet in andere werkvelden dan de jeugd-ggz is onderzocht wordt het aannemelijk geacht dat de methode als effectieve wijze van communicatie en advisering ook goed is toe te passen in de overige jeugdhulpverlening en ook in andere sectoren van de gezondheidszorg.

Download Thesis en stellingen als PDF

Recensies

Van der Most, G. (2011). Ouders adviseren in de jeugd-ggz. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66, 262-264.

Vliegen, N. (2012). In dialoog met ouders en kinderen. Een gestructureerd adviesgesprek ontworpen en getoetst. Systeemtherapie, 24,1, 27-34.