Boeken

PB gedeelde besluitvorming in de GGZ - 9789036821797Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ
Kracht van verhalen, beeld en dialoog

Dit boek beschrijft hoe efficiënt behandelen binnen de GGZ mogelijk is als hulpvragers en hulpverleners vanuit een gedeelde visie samen beslissen over de te bieden zorg. In dit boek leer je stapsgewijs – van aanmelding tot afronding van de behandeling – hoe je de principes van gedeelde besluitvorming met hulp van het Dialoogmodel kunt toepassen in de praktijk.

 

A&P

Adviseren over en plannen van jeugdhulp

Dit boek werkt uit wat aan een succesvolle behandeling in geval van samengestelde, complexe problematiek vooraf gaat. Hoe wordt de hulpvraag verduidelijkt, hoe te komen tot gedeelde diagnostische inzichten, hoe de gezamenlijke dialoog te voeren en gezamenlijk beslissingen te nemen, hoe van behandelingsplanning een proces te maken en dit weer te geven in een behandelingsplan.

George Westermann en Jac Maurer, de ontwikkelaars van het Dialoogmodel, en Fop Verheij, die meerdere boeken over behandelingsplanning schreef, combineren in dit boek hun gedeeld gedachtegoed. Het boek biedt antwoord op de vraag hoe in de jeugdhulp te adviseren en te plannen bij complexe, samengestelde problematiek van kind, jeugdige en gezin.

Meer informatie

boekstra_9789031349739_frontBeter communiceren in de hulpverlening
Het Dialoogmodel als leidraad

Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden wordt in dit boek geïllustreerd hoe diagnostische gegevens en behandelingsopties met het Dialoogmodel overzichtelijk zijn te ordenen en te bespreken. Bevindingen en afspraken worden vertaald naar regelmogelijkheden van alle betrokkenen. Hiermee wordt de onderlinge afstemming en actieve, gelijkwaardige inbreng van de hulpvragers gestimuleerd om tot hoopvolle, effectieve zorg te komen. Op een herkenbare manier wordt het dagelijks werk in de jeugd-ggz beschreven. Het model is eveneens goed te gebruiken in andere werkvelden waar zorg wordt geboden vanwege lichamelijke, psychologische en sociale problemen. Voor de beginnende hulpverlener biedt het model een praktisch houvast. De ervaren hulpverlener kan het Dialoogmodel als creatief intermediair in zetten.

Bekijk op bol.com
Bekijk op BSL Shop