Home

Goede zorg vraagt samenspel

DMbeeldmerk
Het Dialoogmodel is een methode gericht op het bevorderen van afstemming, overeenstemming en samenwerking tussen hulpvragers en hulpverleners in geval van meervoudige, complexe gezondheidszorgproblematiek. De methode is in de jeugd-ggz ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Het Dialoogmodel wordt inmiddels ook toegepast in overige gezondheidszorgsectoren, zoals in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en in de overige jeugdzorg.
Gebruik van gewone taal en visualisatie vanuit een dialogische attitude kenmerken de methode. Het geboden kader biedt de mogelijkheid om de visie van hulpvragers te verbinden met een gedegen multi-theoretisch professioneel perspectief. De werkwijze is gericht op versterking van verbondenheid, autonomie en competentie van alle betrokkenen. De methode versterkt wederzijds vertrouwen en partnerschap als essentiële basis voor effectieve hulpverlening. De hulpvragers voelen zich beter gehoord, gezien en erkend in hun behoeften, waarden en voorkeuren. Inzicht en overzicht bieden hen een hoopvol houvast en uitzicht op verandering.

Zie en beluister in 8 minuten waar het Dialoogmodel om draait

Gedurende het gehele zorgproces helpt het Dialoogmodel bij:

figuur-02